Ana Brigović

Ana Brigović je nakon 15-ak godina rada u marketingu, od oglašavanja do strategija, prešča u civilno društvo te u ACT Grupi vodi programe podrške impact poduzetnicima.