Dijana Najjar Raškaj

Dijana Najjar Raškaj koordinatorica je programa Pokreni nešto svoje, koji je Philip Morris Zagreb pokrenuo zajedno s ACT Grupom. Osim ovog programa, bavi se komunikacijama, internim i eksternim, te održivim poslovanjem. Paralelno je i doktorandica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.