Lara Topol

Lara Topol, rođena Zagrepčanka, magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer energetika u suradnji sa Norwegian University of Science and Technology . Kao stipendistica zaposlila se u Nuklearnoj elektrani Krško odmah nakon završetka studija gdje je zaposlena 8 godina.

Prve dvije godine provela je na školovanju za licenciranoga operatera reaktora. U kontrolnoj sobi nuklearne elektrane radila je 5 godina kao dio smjenske ekipe. Uz rad u smjeni i sudjelovanje na remontnim aktivnostima poput zamjene reaktorskog goriva, pridobila je licencu glavnoga operatera reaktora i postala prva glavna operaterka u elektrani od 1983. godine. Svojim primjerom želi ohrabriti mlade inženjerke da se odluče za rad u nuklearnom sektoru energetike. Smatra da bez nuklearne energije u energetskom miksu neće biti moguće ostvariti globalne i europske klimatske ciljeve.

Trenutno radi kao Shift Technical Advisor smjenske ekipe u kontrolnoj sobi te kao Operations Training Supervisor na odjelu stručnog osposobljavanja. Sa svojim timom instruktora kreira i nadzire trening novih i postojećih operatera kroz predavanja i scenarije na »full-scope« simulatoru.

Bavi se promocijom nuklearne energetike kroz djelovanje u sklopu Hrvatskog i Slovenskog nuklearnog društva te javnim i medijskim nastupima. Sudjeluje u aktivnostima međunarodnih nuklearnih organizacija World Association of Nuclear Operators te Pressurized Water Reactor Owners Group na području osposobljavanja operatera i razvoja procedura za tlačnovodne reaktore.

U slobodno vrijeme strastveno se bavi kuhanjem, modom i skijanjem.