Natko Beck

Natko Beck je radiolog i zdravstveni influencer. Veliki je poklonik dr. Andrije Štampara i njegovih postulata, promovira komunikaciju s pacijentima kao osnovu uspješnog liječenja te stvaranja povjerenja između liječnika i pacijenta. Kroz kanale @BeckInsight i dr. Podcast Natko u posljednje dvije godine nastoji približiti medicinu široj javnosti te utjecati na zdravstvenu pismenost nacije. Od 2021. sa suprugom Tajanom organizira Back Together Summit.