Opći uvjeti

Verzija 1, travanj 2024. godine, Zagreb
O NAMA
Želimo Vam dobrodošlicu na našu internetsku stranicu s pripadajućom internetskom trgovinom na www.wolfconference.eu (dalje u tekstu zajedno: „internetska stranica“).

Mi smo DESIGNS BY AQ d.o.o., Budimska ulica 3, Sesvete, OIB: 18084528041, te poslujemo pod imenom AQVENTI. Također, organizatori smo konferencije Women of Luminous Future (dalje u tekstu: “WOLF”), osnivači WOLF Kluba (dalje u tekstu: “Klub”) te smo vlasnik spomenute internetske stranice.

Ovi Opći uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) namijenjeni su svim posjetiteljima i korisnicima internetske stranice i njezinih funkcionalnosti, odnosno kupcima naših proizvoda putem internetske trgovine (dalje u tekstu: „posjetitelj“, „kupac“, “korisnik”, „Vi“, „Vaš“, „Vaše“).

Niže navodimo sve naše relevantne podatke kao vlasnika i prodavatelja na internetskoj stranici:
• naziv: DESIGNS BY AQ d.o.o.
• adresa sjedišta: Budimska ulica 3, Sesvete, Hrvatska
• OIB: 18084528041
• sud registracije: Trgovački sud u Zagrebu
• MBS: 081037006
• banka kod koje se vodi račun: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Hrvatska
• broj računa: HR8623600001102547867
• osoba ovlaštena za zastupanje: Ana Rotim, direktor
(dalje u tekstu: „AQVENTI“, „prodavatelj“, „mi“, „naše“, „svoje“).

Ako imate pitanja u vezi naše internetske stranice, kao i pitanja u vezi ovih Općih uvjeta, slobodno nas kontaktirajte putem elektroničke pošte na adresu info@wolfconference.eu.

PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA
Vlasnici smo i upravljamo našom internetskom stranicom, uključujući i svim podstranicama iste, a putem koje posjetiteljima, odnosno kupcima pružamo informacije o svojoj djelatnosti, proizvodima i aktivnostima, kao i omogućavamo korištenje određenih funkcionalnosti naše internetske stranice, te omogućavamo kupnju naših proizvoda putem internetske trgovine.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje, spomenute podstranice ne znače i stranice na koje eventualno upućujemo putem poveznica na našoj internetskoj stranici. Naime, AQVENTI nije vlasnik i ne upravlja internetskim stranicama na koje eventualno upućujemo putem posebnih poveznica.

Ovi Opći uvjeti predstavljaju čitavi i pravno obvezujući ugovor između Vas kao posjetitelja / kupca na internetskoj stranici i nas kao vlasnika / prodavatelja na internetskoj stranici, a u vezi posjeta i korištenja internetske stranice. Odricanje od bilo koje odredbe Općih uvjeta ili Općih uvjeta u cijelosti nije dopušteno.

Također, kao kupac u našoj internetskoj trgovini ovim putem smatrate se obavještenim o svim važnim obilježjima kupovine, odnosno smatrajte ovo predugovornom obaviješću u skladu s primjenjivim propisom koji uređuje pravila zaštite potrošača (informacije o prodavatelju, glavna obilježja proizvoda, uvjeti i načini naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanje i dostava proizvoda, kvaliteta proizvoda, reklamacije i povrat proizvoda, te druga pitanja u vezi internetske trgovine kako definira primjenjivi propis koji uređuje pravila zaštite potrošača). O procesima kupnje proizvoda više dalje u tekstu.

Na ove Opće uvjete, kao i na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.
Nikakvo usmeno obrazloženje ili informacija koju Vi ili bilo tko u Vaše ime i za Vaš račun pruži AQVENTI-u, i obrnuto, ne utječe na značenje ili tumačenje odredbi Općih uvjeta, niti predstavlja novi ugovor / novu predugovornu obavijest između Vas i AQVENTI -a, dopunu ili izmjenu Općih uvjeta ili bilo kakvo jamstvo.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete prije pristupanja i korištenja internetske stranice, odnosno prije kupovine u internetskoj trgovini.

Pristupanjem i korištenjem internetske stranice, neovisno o načinu pristupa, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Opće uvjete, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Općim uvjetima, te da ćete internetsku stranicu koristiti u skladu s istima.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti ove Opće uvjete. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon objave promijenjenih Općih uvjeta, znači da ste iste u potpunosti pročitali i razumjeli, te da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice. Molimo Vas da redovito provjeravate Opće uvjete jer sve promjene postaju važeće danom objave na internetskoj stranici.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti sadržaj i funkcionalnosti internetske stranice, kao i ugasiti internetsku stranicu.
Ako niste suglasni s Općim uvjetima ili niste zadovoljni s internetskom stranicom, molimo Vas da odmah prestanete koristiti internetsku stranicu.

Ova internetska stranica nije namijenjena za korištenje osobama mlađim od 18 (osamnaest) godina.
KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE
Kao korisnik internetske stranice isključivo ste i jedino odgovorni za svu opremu i troškove potrebne za pristup i korištenje internetske stranice.

Kao korisnik internetske stranice dužni ste pristupati i koristiti istu u skladu s ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

Internetsku stranicu, odnosno njezin sadržaj i funkcionalnosti možete koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Putem ovih Općih uvjeta AQVENTI Vama osobno pruža opozivo, ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo dopuštenje za korištenje internetske stranice, odnosno njezinog sadržaja i funkcionalnosti, uz uvjet Vašeg kontinuirano usklađenog postupanja s ovim Općim uvjetima.

Zabranjena ponašanja prilikom pristupa i korištenja internetske stranice uključuju, ali nisu ograničena na:
- sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporne,
- objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporni,
- lažno predstavljanje, odnosno pružanje lažnih podataka o sebi,
- bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
- objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s internetske stranice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,
- prenošenje materijala i podataka koji sadrže softverske viruse, zlonamjerne softvere, ransomware ili bilo koji drugi štetni program ili računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg softvera ili hardvera ili druge opreme,
- bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja funkcionalnost internetske stranice,
- bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava,
- bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja odredbi Općih uvjeta,
- sve što prema mišljenju AQVENTI šteti ili bi moglo štetiti ugledu AQVENTI i njegovih kupaca, partnera i ostalih trećih strana s kojima je povezan na bilo koji način.


U slučaju korištenja internetske stranice i postupanja na zabranjen način, AQVENTI zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, uskratiti pristup internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima, uključujući i internetskoj trgovini.
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
AQVENTI je vlasnik, odnosno nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, njezinom sadržaju, obilježjima, funkcionalnostima i materijalima objavljenima na istoj.

Prava intelektualnog vlasništva zaštićena su primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, ali i međunarodnim propisima i ugovorima.
Pristupom i korištenjem internetske stranice, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta, obvezujete se kako ćete poštivati sve primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva, te kako nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima.

AQVENTI Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici.

Strogo je zabranjeno bez izričite pisane suglasnosti AQVENTI:

- BILO KAKVO PREUZIMANJE, POHRANJIVANJE, REPRODUCIRANJE, KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, MODIFICIRANJE, REVIDIRANJE, JAVNO PRIKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN INTERNETSKE STRANICE I NJEZINOG SADRŽAJA,
- na bilo koji način mijenjati papirnate ili digitalne kopije internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj, a koje ste ispisali ili preuzeli,
- korištenje ilustracija, fotografija, videa ili audio sekvenca ili bilo kakvih grafika odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta,
- brisanje ili izmjena obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima iz kopija internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj,
- korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice i materijala objavljenih na istoj u komercijalne svrhe, bez stjecanja dozvole od AQVENTI,
- korištenje obrnutog inženjeringa i svih drugih postupaka kojima se može ukrasti softverski kod internetske stranice.


Svaka upotreba internetske stranice koja nije izričito dopuštena Općim uvjetima krši Opće uvjete i može kršiti primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva i drugih prava.
ODRICANJE OD JAMSTAVA I ODGOVORNOSTI TE NAKNADA ŠTETE
Internetska stranica i njezin sadržaj stavljaju Vam se na raspolaganje „kakvi jesu“ („as is“) i „kako su dostupni“ („as available“). AQVENTI i sve povezane treće strane s AQVENTI, do najveće mjere dozvoljene propisima, odriču se svih jamstava, bilo iskazanih ili impliciranih, zakonskih ili bilo kojih drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirana jamstva prodaje, nepostojanja povrede prava trećih strana i prikladnosti za određene svrhe.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, AQVENTI i s njim povezane treće strane, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA o sljedećem:
- da je internetska stranica, odnosno njezin sadržaj dostupan ili primjeren za upotrebu na lokacijama izvan Republike Hrvatske,
- da će korištenje internetske stranice i njezinog sadržaja, kao i dostupnost i korištenje svih funkcionalnosti internetske stranice biti neprekinuti, bez greške i sigurni,
- o povjerljivosti i tajnosti komunikacije, odnosno informacija, podataka ili materijala koje se prenose na ili s internetske stranice putem interneta ili bilo kojeg drugog oblika globalne komunikacijske mreže,
- da su sve pružene informacije, podatci i materijali na internetskoj stranici točni, pouzdani i potpuni,
- da će bilo kakve smetnje ili nedostatci u vezi internetske stranice biti popravljeni ili uklonjeni,
- da su bilo koji softver, usluga, lokacija, poslužitelj ili elektronička komunikacija na koje je smještena ili s kojima je povezana internetska stranica na bilo koji način, bez virusa ili bez drugih štetnih komponentni,
- da postoji odobrenje ili usklađenost bilo kojeg softverskog alata u vezi sa sadržajem internetske stranice.


Koliko maksimalno dopuštaju primjenjivi propisi, AQVENTI i s njim povezane treće strane nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (običnu štetu, izmaklu dobit te neimovinsku štetu) nastalu zbog:
- Vašeg pristupa i korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti,
- bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici,
- bilo koje izjave ili ponašanja objavljenih ili učinjenih javno dostupnim na internetskoj stranici,
- Vašeg ponašanja ili radnji, kao rezultata reakcije ili oslanjanja na bilo koji sadržaj i / ili funkcionalnosti dostupne na internetskoj stranici,
- gubitka i / ili zabrane Vašeg pristupa internetskoj stranici, odnosno gubitka pristupa, brisanja, nemogućnosti spremanja, nemogućnosti stvaranja kopije ili promjena bilo kojih informacija i funkcionalnosti na internetskoj stranici,
- bilo kakvog ponašanja ili sadržaja treće strane na internetskoj stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje drugih korisnika internetske stranice ili trećih strana,
- bilo kojih drugih pitanja u vezi internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti.


Kao korisnik ove internetske stranice pristajete nadoknaditi nastalu (stvarnu) štetu AQVENTI i povezanim trećim stranama, te braniti i osloboditi odgovornosti AQVENTI i povezane treće strane od bilo kakvih zahtjeva, šteta, gubitaka, troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade), a koji nastaju izravno ili neizravno iz Vašeg kršenja odredbi ovih Općih uvjeta, odnosno Vašeg pristupa i korištenja internetske stranice i njezinih funkcionalnosti.

Svaka obveza naknade štete u odnosu na Opće uvjete je trajna, odvojena i neovisna od ostalih naknada i nastavlja vrijediti i nakon prestanak važenja ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.
UVJETI KUPNJE U INTERNETSKOJ TRGOVINI
Sastavni dio internetske stranice je i internetska trgovina putem koje je moguća kupnja naših proizvoda.

Kao kupac na našoj internetskoj stranici možete odabrati na internetskoj stranici opciju kupnje članstva u WOLF klubu (dalje u tekstu: Klub) i/ili opciju kupnje ulaznica za WOLF konferenciju (dalje u tekstu: Ulaznica).

Kupnju Kluba putem internetske trgovine moguće je izvršiti samo na području Hrvatske, dok je kupnju Ulaznica moguće kupiti diljem svijeta.

Još jednom napominjemo kako se kao kupac u našoj internetskoj trgovini ovim putem smatrate obavještenim o svim važnim obilježjima kupnja, odnosno smatrajte ovo predugovornom obaviješću u skladu s primjenjivim propisom koji uređuje pravila zaštite potrošača (informacije o prodavatelju, glavna obilježja proizvoda, uvjeti i načini naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanje i dostava proizvoda, kvaliteta proizvoda, reklamacije i povrat proizvoda, te druga pitanja u vezi internetske trgovine kako definira primjenjivi propis koji uređuje pravila zaštite potrošača).

Molimo Vas da pažljivo pročitate niže navedene uvjete kupnje u našoj internetskoj trgovini.


Registracija
Trenutno nije nužno izvršiti nikakav oblik registracije u našoj internetskoj trgovini kako bi mogli pristupiti narudžbi i kupnji naših proizvoda.


Informacije o proizvodima
Sve informacije o proizvodima koje možete kupiti putem naše internetske trgovine možete pronaći na našoj internetskoj stranici.

Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o svakom pojedinom proizvodu u našoj internetskoj trgovini. AQVENTI zadržava pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda, te pravo izmjene informacija (uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude) na internetskoj stranici bez prethodne najave.

Fotografije proizvoda prikazane na internetskoj stranici su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet Vaše narudžbe.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Može se dogoditi, u slučaju velikog broja narudžbi, da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.


Narudžba i kupnja
Ako se kao kupac odlučite na kupnju određenog proizvoda u našoj internetskoj trgovini, i to nakon upoznavanja sa svim odredbama Općih uvjeta te sa svim informacijama o proizvodu, klikom na izbor proizvoda koje nudimo (Klub i/ili Ulaznica), klikom morate odabrati dati proizvod pritiskom na “Učlani se u WOLF klub” ili “Kupi ulaznicu”.

Pri tome dolazite na stranicu gdje upisujete svoje osobne podatke, podatke o adresi za dostavu, podatke o plaćanju, unosite kod za popust i slično.

Prethodno opciji “Potvrdi kupnju”, imate mogućnost pregledati svoju narudžbu te vidjeti jesu li svi Vaši podaci točni te možete u slučaju kupnje Ulaznica, odabrati veću količinu istih.

Nakon pregleda i uređivanja sadržaja, odaberite opciju „Potvrdi kupnju“.

Unosom Vaših osobnih podataka, odnosno podataka za dostavu, te unosom podataka u vezi plaćanja, kako bi izvršili narudžbu, dužni ste kliknuti opcijuPotvrdi kupnju“.

U trenutku kada AQVENTI primi elektroničku poruku (Email) kojom se potvrđuje Vaša narudžba, smatra se da je sklopljen ugovor o kupnji proizvoda između Vas kao kupca i AQVENTI kao prodavatelja.

U slučaju da iznimno nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda iz bilo kojeg razloga, kontaktirat ćemo Vas kako bi dogovorili isporuku zamjenskog proizvoda ili eventualno otkazivanje naručenog proizvoda.

AQVENTI može narudžbu odbaciti (ne isporučiti robu), ako utvrdi da je došlo do zabranjenog ponašanja na internetskoj stranici ili utvrdi da su podaci na narudžbi nepotpuni i/ili netočni.


Iskazivanje cijena
Cijene naših proizvoda na internetskoj stranici izražene su u službenoj valuti Europske unije (euro - EUR). Sva plaćanja će se vršiti u valuti Euro (EUR).

Cijene naših proizvoda na internetskoj stranici uključuju sve poreze i davanja.

Izražene cijene podložne su promjenama i svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana u internetskoj trgovini. AQVENTI je ovlašten mijenjati cijene proizvoda bez prethodne najave.


Načini plaćanja
U našoj internetskoj trgovini plaćanje možete izvršiti:
Putem interneta (karticama): kreditnim i debitnim karticama Mastercard, Visa, Diners, Discover i American, jednokratnom uplatom. Za plaćanje kreditnim i debitnim karticama koristimo poznatu platformu za procesuiranje online plaćanja - Stripe. Stripe je certificirani PCI pružatelj usluga razine 1. Ovo je najstroža razina certifikacije dostupna u industriji plaćanja. Svi brojevi kartica kodirani su u mirovanju s AES-256.


Dostava
Dostava kupljenih Ulaznica vrši se na Vašu email adresu. Dostava proizvoda vezanih uz Klub moguća je samo na teritoriju Republike Hrvatske, te se vrši na Vašu adresu putem dostavne službe prema našem izboru.

Naš ugovorni partner za vršenje dostave je trenutno DPD Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: „DPD“). AQVENTI zadržava pravo odabrati drugu dostavnu službu ako će na taj način proizvodi biti učinkovitije dostavljeni.

AQVENTI posebnu pažnju posvećuje adekvatnom pakiranju proizvoda za prijevoz, a sve kako bi se spriječilo oštećenje ili umanjenje vrijednosti proizvoda za vrijeme prijevoza.
Dostava se vrši radnim danom, tijekom radnog vremena. Rok dostave na upisanu adresu je 7-10 radnih dana. Iznimka mogu biti otoci, te manja mjesta u koja se dostava ne vrši svaki dan.

Brzina dostave može odstupati od uobičajene npr. u vrijeme blagdana, neradnih dana, tijekom velikih prodajnih akcija i drugih situacija u kojima su moguće poteškoće tijekom slanja i dostave.

Cijena dostave proizvoda vezanih uz Klub uračunata je u cijenu Kluba.

Više informacija u vezi pravila dostave našeg ugovornog partnera možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.dpd.com/hr/.


Reklamacije i povrati
Kao kupac dužni ste prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda vezanih uz Klub od dostavljača provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je proizvod isporučio. AQVENTI nije odgovoran za mehanička oštećenja nastala prilikom dostave.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, onda kao kupac imate pravo na jedno od navedenog:
• jednostrani raskid ugovora i povrat novca,
• slanje novog proizvoda.


U slučaju da Vam je isporučen proizvod različit od onog kojeg ste naručili i kupili, imate pravo na dostavu naručenog proizvoda.
U slučaju da ne preuzmete naručeni proizvod ili odbijete preuzeti naručeni proizvod bez valjanog razloga, AQVENTI zadržava pravo zahtijevati naknadu troškova logistike, te ostalih troškova.


Prigovori
U skladu s primjenjivim propisom koji uređuje pravila zaštite potrošača, ako ste kupac naših proizvoda putem internetske stranice, možete podnijeti prigovor vezan za internet kupnju osobno ili putem pismena na adresu našeg sjedišta – Budimska 3, 10360 Sesvete, Hrvatska ili putem elektroničke pošte na adresu: info@wolfconference.eu.

Pisani odgovor na prigovor AQVENTI će pružiti unutar roka od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Kupac je prilikom podnošenja prigovora dužan navesti svoje kontakt podatke.

Sporovi vezani uz online kupovinu na teritoriju Europske unije mogu se rješavati i putem ODR platforme (Online Dispute Resolution).


Jednostrani raskid
Ako ste kupac naših proizvoda putem internetske stranice, onda imate pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupnji proizvoda u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana kada Vam je proizvod predan, odnosno od dana zaprimanja proizvoda. Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda možete pružiti bez navođenja posebnog razloga. Uvjeti za korištenje mogućnosti jednostranog raskida ugovora o kupnji proizvoda su sljedeći:
• da proizvod nije korišten,
• da se proizvod vraća AQVENTI u istom stanju u kojem je i preuzet od kupca, odnosno da se vraća u originalnom pakiranju, te s pripadajućim računom i dokumentacijom.


U slučaju da želite koristiti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda, isto možete učiniti na način da popunite obrazac jednostranog raskida ugovora o kupnji proizvoda, te isti dostavite osobno ili putem pismena na adresu našeg sjedišta – Budimska 3, 10360 Sesvete, Hrvatska ili putem elektroničke pošte na adresu: info@wolfconference.eu.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda, AQVENTI će Vam izvršit povrat novčanih sredstava, ali ne uključujući troškove povrata proizvoda. Povrat novčanih sredstava izvršit će se najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada AQVENTI zaprimi obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupnji proizvoda. Povrat novčanih sredstava bit će izvršen na isti način na koji je izvršeno plaćanje.
UVJETI KORIŠTENJA ULAZNICA I PRAVILA PONAŠANJA NA KONFERENCIJI
Kupnjom ulaznice na konferenciji posjetitelj u potpunosti prihvaća sve uvjete korištenja i pravila ponašanja Organizatora, uključujući i sve Opće uvjete te sve uvjete korištenja i pravila ponašanja mjesta događanja.

Ulaznice je moguće kupiti isključivo putem web stranice Organizatora isključivo na www.wolfconference.eu. Kupljena ulaznica je neprenosiva i može se koristiti samo za pristupanje WOLF konferenciji za koju je kupljena. Nakon što se jedinstveni QR kod na ulaznici prvi put očita, ulaznica se smatra iskorištenom te postaje nevažeća, te je pristup dopušten samo prvom donositelju predmetne ulaznice. Bilo koji naknadni pokušaj ulaska s istim kodom bit će onemogućen.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju oštećenja, gubitka i/ili krađe ulaznice ili njenih zaštitnih podataka (poput QR koda, serijskog broja i sl.) te u tim i sličnim slučajevima povrat novca niti zamjena ulaznice nije moguća.

Nakon kupnje, ulaznicu nije moguće zamijeniti niti vratiti osim u slučaju otkazivanja ili promjene datuma održavanja WOLF konferencije. Ukoliko dođe do otkazivanja događaja ili promjene datuma održavanja, povrat novca za ulaznice je moguće zatražiti putem maila: info@aqventi.com.
U određenim slučajima, povrat može biti iznimno odobren prema diskreciji Organizatora. Privatni troškovi poput smještaja ili prijevoza, su nepovratni.

Ukradena i krivotvorena ulaznica je nevažeća i s takvom ulaznicom posjetitelj neće moći ući na događaj. Svako krivotvorenje, zloupotreba i ilegalna preprodaja ulaznica Organizatora je kažnjiva zakonom i bit će prijavljena policiji.

Organizator zadržava pravo odbiti ulazak osobama bez važeće ulaznice ili na temelju neprikladnog ponašanja, ili udaljiti s mjesta događanja posjetitelja uslijed nepridržavanja primjenjivih uvjeta korištenja i pravila ponašanja.

Na mjesto događanja zabranjeno je unositi oružje, pirotehnička sredstva, boce, limenke i ostale predmete koji mogu ugroziti sigurnost drugih.
Zabranjeno je unositi opremu za audiovizualno snimanje, bez dozvole Organizatora.
Glasna glazba može oštetiti sluh. Dolaskom na događaj, posjetitelj u potpunosti preuzima sve rizike poput rizika od gubitka, krađe i oštećenja vlastite imovine te rizika od tjelesnih ozljeda.

Prisustvovanjem na Konferenciji, posjetitelj prihvaća i suglasan je da Konferencija (ili bilo koji njezin dio) može biti fotografiran i/ili snimanaod strane Organizatora ili partnera. Posjetitelj je suglasan da Organizator ima pravo koristiti, distribuirati, emitirati ili na drugi način globalno širiti lik, ime, glas i riječi posjetitelja na društvenim mrežama, televiziji, radiju, filmu, novinama, časopisima i drugim medijima u bilo kojem obliku, bez ikakvog daljnjeg odobrenja ili plaćanja posjetitelju.

Više informacija možete dobiti na web stranici Organizatora: www.aqventi.com te na e-mail adresi: info@aqventi.com.
ZAVRŠNE ODREDBE
Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz ovih Općih uvjeta ili njegovih promjena, AQVENTI i korisnik će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta ili Općih uvjeta kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

WOLF je platforma koja spaja

WOLF (Women of Luminous Future) je dinamična platforma posvećena motivaciji, povezivanju i pronalasku vremena za sebe. 

Kroz nezaboravne događaje poput konferencije, ekskluzivnog kluba i raznovrsnih pop-up evenata, WOLF stvara prostor gdje motivacija postaje prava ambicija, a networking postaje community.
Tijekom cijele godine upoznaj inspirativne pojedince, slušaj stvarne priče naših govornika i zajedno s nama - stvaraj bolju verziju sebe.
© Copyright, WOLF konferencija 2024